Konjunkturbarometeret for Nord-Norge

Høsten 2013 utviklet vi den første digitale oppgraderingen av Konjunkturbarometeret for Nord-Norge (KB) og Arena, et magasin som gis ut to ganger i året og er produsert av SpareBank1 Nord-Norge. Magasinet gir dyp innsikt i økonomiske trender og vekstfaktorer i Nord-Norge. Målet var å bruke responsivt design for å sikre en god brukeropplevelse på tvers av desktop, nettbrett og mobil.

Mye av bladets originale estetikk er brukt på nettsiden, mens sosiale funksjoner, interaktiv infografikk og faktabokser er lagt til for å oppfordre leserne til å utforske og dele innhold.

Du kan lese siste utgave av Konjunkturbarometeret og Arena ved å besøke www.kbnn.no.